Vernieuwing in de medezeggenschap

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurend met gezond verstand te kijken naar het functioneren van medezeggenschap. Voor het Platform OR’en Waterbedrijven staat vernieuwing van medezeggenschap ten dienste van het effectief, efficiënt en met plezier uitvoeren van het OR-werk.
Vernieuwing bestaat voor het Platform zowel uit verbreden als verdiepen en is niet per definitie alleen uit verjonging. Zowel ouderen als jongeren brengen eigen en daardoor ook nieuwe kennis en ervaring mee. De kunst is beiden geïnteresseerd te krijgen en te houden voor werken in de medezeggenschap. De inzet is daarom om nieuwe instroom van zowel ervaren collega’s als van jongeren te stimuleren en te faciliteren. Het Platform volgt daartoe trends en bundelt informatie en kennis waarmee de aangesloten OR’en zelf hun voordeel kunnen doen.