Het platform als facilitator, kennisdeler en beinvloeder

Medezeggenschap gaat over invloed uitoefenen. Daarvoor is het belangrijk dat alle bij het Platform aangesloten OR’en over dezelfde informatie beschikken en elkaar snel weten te vinden. Het Platform OR’en Waterbedrijven zet dan ook vol in op het actief bundelen van informatie en op het delen van kennis en ervaringen. Naast sociale media en het actief samen werken aan ideeën, organiseert het Platform overleggen, bijeenkomsten met andere platforms en netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op actualiteiten en trends. Het platform faciliteert zodoende het elkaar ontmoeten, het uitwisselen van ervaringen en het elkaar inspireren.