Duurzame Inzetbaarheid en strategische personeelsplanning

 
Duurzame inzetbaarheid gaat over de aandacht voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de medewerkers. Dit heeft positieve effecten op de arbeidsbeleving, het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit. Naast blije en fitte medewerkers is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen en in staat zijn mee te bewegen met de eigen actuele en toekomstige behoefte en die van de organisatie. De watersector bereidt zich met behulp van strategische personeelsplanning voor op die toekomstige personeelsbehoefte.
Binnen het thema Duurzame Inzetbaarheid en Strategische Personeelsplanning vindt het Platform onderwerpen als vitaliteit, ontwikkelen en opleiden van medewerkers belangrijk. Het Platform bundelt daartoe informatie, deelt kennis en ervaringen om zodoende zowel als afzonderlijke OR en als collectief op het juiste moment de juiste invloed uit te oefenen. Het doel is het bevorderen van gelijke kansen en rechten voor alle medewerkers in de drinkwatersector.