Succesvolle bijeenkomst 3 platforms

Op 18 mei 2017 was een groot aantal leden van de drie platforms afgereisd naar zalencentrum De Soester Duinen in Soest. Ongeveer 50 medezeggenschappers spraken met Hans van den As (PROambt) en Eduard Kerssemakers (oud-voorzitter Famo) over duurzaam doorwerken, in de volksmond ook wel Generatiepact genoemd. Beide heren zorgden voor een boeiende, actuele, inspirerende, maar vooral leerzame middag.

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Daardoor moet je steeds langer doorwerken. Maar wil je wel langer doorwerken en wat zijn eventuele alternatieven. Er zijn volop mogelijkheden, maar wat houden die in voor je portemonnee en zeker ook belangrijk: wat zijn de gevolgen voor je pensioen? Tijdens deze bijeenkomst werd vooral gekeken naar het 50-70-100 model. Dat houdt in dat je 50% minder gaat werken, daarvoor 30% minder brutosalaris ontvangt, maar dat je pensioenopbouw wel 100% doorloopt. Natuurlijk kijk je naar het brutosalaris, maar veel belangrijker is: wat hou ik netto over? Hoewel het voor ieder verschillend is, blijkt in de praktijk dat je zo’n 86% netto kunt overhouden. Daarnaast werd ook in gegaan op wat de (financiële) voor- en nadelen voor de werkgevers zijn. Hiervoor liet van den As door te ‘draaien aan de knoppen’ op zijn dashboard realistische rekenvoorbeelden zien. Belangrijk hierbij is dat werktijd die vrijkomt ingevuld kan worden door nieuwe (jongere) medewerkers.

Aandachtspunten bij de implementatie

Om niet alleen naar techniek en mogelijkheden te kijken was Eduard Kerssemakers gevraagd om zijn ervaringen met het invoeren van het generatiepact in de praktijk te vertellen. Hij is ruim 20 jaar bestuurslid geweest van de FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid) en voormalig directeur middelen van de gemeente Moerdijk. Belangrijke aandachtspunten die hij de zaal mee gaf waren: zorg voor voldoende tijd om het te implementeren, maar hou wel de vaart er in. Zorg dat er helder en duidelijk wordt gecommuniceerd. Ook is het belangrijk dat er enthousiaste medewerkers zijn en dat er een goede voedingsbodem (cultuur) is. Verder is het echt noodzakelijk dat er meer dan voldoende kennis is bij de personeelsafdeling (desnoods ingehuurd. Kortom, belangrijke randvoorwaarden zijn: enthousiaste medewerkers en enthousiast bestuur of management.

Op naar 2018

In zijn dankwoord gaf gastheer Hans Teunisse (Voorzitter Platform OR’en Waterbedrijven) aan blij te zijn met de ‘kruisbestuiving’ tussen de drie platforms en dat door het kiezen van interessante, maar vooral actuele onderwerpen er een absoluut toegevoegde waarde is te zien in het vaker samen optrekken. Dit werd nog eens bevestigd na afloop tijdens de netwerkborrel. Binnenkort wordt deze bijeenkomst geëvalueerd en begonnen met voor uit te kijken naar 2018.