Eindbod werkgevers voor cao Waterbedrijven. Wat vind jij ervan?

Tijdens de goed bezochte voorlichtingsbijeenkomsten is wel gebleken hoe negatief de werknemers van de Waterbedrijven denken over het eindbod van de werkgevers.

De stemmingsuitslagen bij beide bonden zijn nagenoeg gelijk en wel:

CNV:   4,5% heeft voor en 95,5 % heeft tegen het eindbod van de werkgevers gestemd.

FNV:   4,6% heeft voor en 95,4% heeft tegen het eindbod van de werkgevers gestemd.

Bij FNV was het ook mogelijk om als niet lid te stemmen, het CNV heeft deze optie niet geboden.

Overigens zijn de stemmen van de niet leden in de hiervoor vermelde cijfers van FNV opgenomen.

Het aantal uitgebrachte stemmen is hoog.

Geen categorie